Våra böcker
”Positiva pedagoger & kreativa arbetslag i förskolan” Tillfälligt slut!
av
Susanne Bogren
& Nanna Klingen
Språk: Svenska
Utgiven: 2013-10
ISBN: 9789163735882
Förlag: Vilja kompetensutveckling
Upplaga: 1
Antal sidor: 93 sidor
Vikt: 242 gram
Pris: 169 kr/bok inkl moms (6%) och frakt.
Boken vänder sig till personal som arbetar i förskolan och vill utvecklas i sin yrkesroll.

Boken används med fördel för att arbeta vidare utifrån föreläsningen Positiva pedagoger i en positiv och kreativ anda!  Våra olikheter berikar förskole- vistelsen för barnen! Genom ett öppet och tillåtande arbetsklimat, blir arbetet mer lustfyllt och kreativt för alla. Med relevanta exempel och stärkande övningar tar författarna Susanne Bogren och Nanna Klingen med läsaren på en utvecklande och inspirerande resa i förskolans värld.

Med hjälp av bokens relevanta fallbeskrivningar och övningar kan läsaren:
 • Bli stärkt i sin pedagogiska yrkesroll genom självreflektion. Vem är jag? Vad tillför jag?
 • Inse sitt eget värde som pedagog.
 • Förstå att alla har möjlighet att utvecklas och förändras.
Läsaren får också:
 • Möjlighet till konstruktiva diskussioner kring vardagliga händelser.
 • Nya infallsvinklar och perspektiv genom att hon eller han delger sina kollegor sina olika synsätt.
 • En öppen dialog kring förskolans värdegrund.

Boken ger er en möjlighet att arbeta vidare kring föreläsningen i en positiv och kreativ anda!

Tillfälligt slut! Går ej att beställa just nu ( * måste anges ):
Välj:*
Företagsnamn och beställarens namn:*
E-mail:*
Faktura adress:*
Ska boken skickas till en annan adress, vänligen ange leveransadressen här:
Meddelade:*
Läs mer om våra försäljningsvillkor.
”Prilliga Pirater och fem andra roliga teman för förskolan”
av
Nanna Klingen & Susanne Bogren
Illustrationer av Åsa Jägergård
Språk: Svenska
Utgiven: 2010-03
ISBN: 9789127418981
Förlag: Natur Kultur Läromedel
Upplaga: 1
Antal sidor: 176 sidor
Vikt: 536 gram
Här finns allt du behöver för ett kreativt och lustfyllt temaarbete i förskolan och förskoleklassen!

Boken är fylld av inspiration, idéer och fiffiga råd för dig som är sugen på något nytt.

Du får förslag på sex roliga teman:
 • Cirkusen är här
 • Känslor som känns
 • Vilda Västern
 • Jag och runt omkring mig
 • Prilliga pirater
 • Troll och andra filurer
Varje tema innehåller:
 • Förslag på hur man introducerar temat i barngruppen på ett spännande och intresseväckande sätt.
 • En skattkista fylld med lekar, pyssel, sånger, ramsor och gemensamma aktiviteter.
 • Festligheter och andra roliga saker avslutar temat, och tips på hur man får temat att leva vidare i barnens egna lekar.

Till varje tema finns också kopieringsunderlag, mallar och beskrivningar samt recept till festliga menyer.

”När Alice blev arg. Femton läsäventyr för stora och små krumelurer”
Redaktör:
Josephine Glad
Språk: Svenska
Utgiven: 2012-12
ISBN: 9789185311415
Förlag: Lindskog Förlag
Upplaga: 1
Antal sidor: 190 sidor
Vikt: 690 gram
När Alice blev arg är en samling berättelser för stora och små krumelurer mellan 0 och 18 år, skrivna av människor som älskar att berätta historier, men som ännu inte debuterat som författare.

Boken presenterar några av Sveriges mest begåvade skribenter och illustratörer, som nu för första gången publiceras i bokform. En antologi med ovanligt bred repertoar, både vad beträffar innehåll och form.